Python 3

Cài đặt Python trên Window và Linux

Đăng bởi - Ngày 28-03-2018

a. Cài đặt Python trên Windows:

Bước 1: Thực hiện tải bản cài đặt từ trang chủ: http://www.python.org. Chú ý phiên bản được chúng tôi sử dụng trong tài liệu này là Python 3.6.4 vì vậy bạn nên lựa chọn phiên bản phù hợp cho việc thực hành.

Bước 2: Tiến hành cài đặt Python như một chương trình trên Windows bình thường.

Bước 3: Để có thể làm việc với Python ở cửa sổ cmd mà không cần trỏ rõ thư mục cài đặt, bạn cần thiết lập biến môi trường bằng cách:

Click chuột phải vào Mycomputer chọn Properties

Click chọn Advanced system settting.

Chọn Environment Variables

Sau đó thêm đường dẫn cài đặt Python vào biến PATH

Sau đó bạn gõ python tại của sổ cmd, nếu hiển thị như sau là bạn đã thành công.

Python 3.6.4 (default, Apr 2 2018, 19:24:18) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>

b. Cài đặt trên HĐH Linux

Hầu như các hệ điều hành đều hỗ trợ Python, bạn có thể cài đặt online, hoặc offline. Chúng ta sẽ thấy các cách phổ biến sau:

Trên Debian (Ubuntu, Linux Mint, ...) chúng ta sử dụng

apt-get install python

Trên RedHat (CentOS, RedHat, Asianux, ...)

yum install python

Sau khi cài đặt xong, bạn cũng có thể sử dụng Python bằng cách gõ python vào cửa sổ dòng lệnh.

Chúc các bạn thành công !

Các thẻ
Bài viết liên quan
Cú pháp cơ bản

Ngày 30 Tháng 3, 2018

0 nhận xét

    Không có nhận xét nào

Nhận xét mới

bắt buộc

yu.kusanagi
Từ Anh Vũ
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xin chào, tôi tên Từ Anh Vũ và là 1 free lancer developer và ngôn ngữ code yêu thích của tôi là Python và PHP. Công việc chủ yếu là viết các module cho magento, magento2, wordpress, django, flask và các framework khác
Nếu bạn muốn trao đổi với tôi hoặc muốn thuê tôi làm việc cho dự án của bạn, hãy liên hệ với tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI

Tweets gần đây
Tác giả
Feeds
RSS / Atom
-->

Đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com?

Hãy đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com để:

  • Không bỏ lỡ các bài tutorials mới tại hocpython.com!
  • Cập nhật các công nghệ mới trong python!

Chỉ cần điền email và họ tên của bạn và nhấn Đăng ký nhận tin!