Thủ thuật

Chia sẻ tài khoản khóa học Udemy

Đăng bởi - Ngày 25-04-2019

Chào mọi người, để cập nhật kiến thức mới nhất cho mọi người, hocpython sẽ chia sẻ tài khoản udemy miễn phí.

Các khóa học sẽ được cập nhật hàng ngày / hàng tuần vào tài khoản này, nên các bạn yên tâm sẽ có nhiều khóa học rất hấp dẫn, từ lập trình, âm nhạc đến tiếng anh :D

Mình chỉ có 1 số yêu cầu như sau:

 1.  Để được tài khoản miễn phí, các bạn hãy đăng ký nhận tin mới tại hocpython, comment 1 số bất kỳ từ 1 đến 99999 tại bài viết này (và nhớ sử dụng email comment giống với email đã đăng ký nhận tin mới), hocpython sẽ cho chạy random để chọn ra 2 người trúng vào mỗi ngày 30 hàng tháng.
 2. Những bạn được chia sẻ tài khoản, yêu cầu không được chia sẻ với bất kỳ ai khác. Không được rao bán tài khoản này với bất kỳ hình thức nào.
 3. Không được đổi password, email tài khoản. Bạn có thể lấy được tài khoản này luôn, nhưng bạn sẽ không được những khóa học mới. Vì vậy mong các bạn đã nhận được tài khoản sẽ tuân thủ yêu cầu.

Mong các bạn thực hiện đúng yêu cầu, nếu mình phát hiện ra bạn nào không giữ đúng yêu cầu mình sẽ thu hồi tài khoản và không cho phép bạn đó tham gia nữa :)

** Hai bạn sau khi được random trúng số sẽ nhận được email, trong vòng 15 ngày nhận được email vui lòng reply lại họ tên và số điện thoại giúp mình, sau khi nhận lại mail reply mình sẽ gửi tài khoản cho bạn. Và đừng quên là phải đăng ký nhận tin tại hocpython, nếu không mình hủy kết quả và không gửi cho bạn.

chia sẻ tài khoản udemy miễn phí

chia sẻ tài khoản udemy miễn phí

Các thẻ
98 nhận xét
 1. Trả lời

  Đinh Vũ Sang

  26 Tháng 4, 2019

  54119

  • Trả lời

   Anh Vũ Từ

   01 Tháng 5, 2019

   Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

 2. Trả lời

  Hoài Sản

  26 Tháng 4, 2019

  3

 3. Trả lời

  Nguyễn Văn Cường

  26 Tháng 4, 2019

  86

  • Trả lời

   Anh Vũ Từ

   01 Tháng 6, 2019

   Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Nguyễn Tấn Lợi

   08 Tháng 5, 2019

   31

  • Trả lời

   Luân Phan

   16 Tháng 5, 2019

   16519

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    01 Tháng 6, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   NGUYEN DUC QUY

   20 Tháng 5, 2019

   1234

  • Trả lời

   Dinh Truong Giang

   22 Tháng 5, 2019

   4521

  • Trả lời

   Hồ Như

   23 Tháng 5, 2019

   2708

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    01 Tháng 7, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Duy Thịnh

   02 Tháng 6, 2019

   1400

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    01 Tháng 7, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Chau Nguyen

   15 Tháng 6, 2019

   hi bác Anh Vũ, lâu rồi ko nói chuyện với bác, hâm mộ bác từ lâu.
   số của em là 13 bác nhé

  • Trả lời

   Chinh

   20 Tháng 6, 2019

   2305

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    05 Tháng 11, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Trường Vy

   27 Tháng 6, 2019

   196

  • Trả lời

   Trachchungmta@gmail.com

   27 Tháng 6, 2019

   79

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    01 Tháng 8, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Quang

   08 Tháng 7, 2019

   88888

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    03 Tháng 9, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Mao

   09 Tháng 7, 2019

   2020

  • Trả lời

   Trần Công Giang

   17 Tháng 7, 2019

   17

  • Trả lời

   dinhquynguyen

   23 Tháng 7, 2019

   0909

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    01 Tháng 8, 2019

    Vì bạn đã chọn 2 số trở lên là: 0909 và 1206 nên mình hủy kết quả của bạn. Mình sẽ hủy số 0909 và giữ lại 1206 cho lần roll trong tháng kế tiếp.

  • Trả lời

   dinhquynguyen

   23 Tháng 7, 2019

   1206

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    01 Tháng 10, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Minh Thông

   24 Tháng 7, 2019

   24

  • Trả lời

   Bruce

   25 Tháng 7, 2019

   226868

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    03 Tháng 9, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   anh hieu

   25 Tháng 7, 2019

   1000

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    01 Tháng 8, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Tran Tien

   27 Tháng 7, 2019

   80808

  • Trả lời

   Nguyễn Thành Nhựt

   30 Tháng 7, 2019

   01

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    01 Tháng 8, 2019

    Vì bạn đã chọn 2 số trở lên là: 01 và 010101 nên mình hủy kết quả của bạn. Mình sẽ hủy số 01 và giữ lại 010101 cho lần roll trong tháng kế tiếp.

  • Trả lời

   Nguyễn Thành Nhựt

   30 Tháng 7, 2019

   010101

  • Trả lời

   Thu Trang

   31 Tháng 7, 2019

   1711

  • Trả lời

   Hà Vân Sơn

   02 Tháng 8, 2019

   37

  • Trả lời

   Tammy

   14 Tháng 8, 2019

   81419

  • Trả lời

   Dương

   20 Tháng 8, 2019

   2310

  • Trả lời

   Nguyễn Tuấn Anh

   27 Tháng 8, 2019

   2404

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    01 Tháng 10, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Trần Hoàng Bảo

   28 Tháng 8, 2019

   13

  • Trả lời

   Bui Hieu

   07 Tháng 9, 2019

   76

  • Trả lời

   Chau Nguyen

   09 Tháng 9, 2019

   alo 113 thím Anh Vũ trả lời em

  • Trả lời

   Lê Việt Tiến

   14 Tháng 9, 2019

   2000

  • Trả lời

   Tuong Nguyen

   17 Tháng 9, 2019

   9981

  • Trả lời

   Kev 26

   27 Tháng 9, 2019

   9393

  • Trả lời

   Ân

   01 Tháng 10, 2019

   4214

  • Trả lời

   Luân

   03 Tháng 10, 2019

   124

  • Trả lời

   Nguyễn văn tân

   04 Tháng 10, 2019

   15209

  • Trả lời

   Nguyễn Hùng Sơn

   05 Tháng 10, 2019

   7749

  • Trả lời

   Trương thanh tùng

   08 Tháng 10, 2019

   362

   • Trả lời

    Anh Vũ Từ

    05 Tháng 11, 2019

    Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

  • Trả lời

   Đỗ Tiến Đạt

   13 Tháng 10, 2019

   1401

  • Trả lời

   Nguyen Thanh Cuong

   13 Tháng 10, 2019

   1982

  • Trả lời

   Nguyễn Hải Đăng

   13 Tháng 10, 2019

   1305

  • Trả lời

   Trần Tuấn Anh

   14 Tháng 10, 2019

   1403

  • Trả lời

   Phạm Hà An

   17 Tháng 10, 2019

   1616

  • Trả lời

   Nguyễn Tuấn Anh

   18 Tháng 10, 2019

   2404

  • Trả lời

   Quang

   21 Tháng 10, 2019

   9123

  • Trả lời

   Vũ minh hoàng anh

   24 Tháng 10, 2019

   1811

  • Trả lời

   Nguyễn Trọng Anh

   29 Tháng 10, 2019

   1

  • Trả lời

   Nguyễn Thanh Hùng

   31 Tháng 10, 2019

   1993

  • Trả lời

   Lê Tiến Đạt

   31 Tháng 10, 2019

   1209

  • Trả lời

   Nguyễn Ngọc Đức

   01 Tháng 11, 2019

   26

  • Trả lời

   Trương Hoàng Hải

   09 Tháng 11, 2019

   2308

  • Trả lời

   Nguyễn Linh Chi

   11 Tháng 11, 2019

   2992

  • Trả lời

   diệp

   13 Tháng 11, 2019

   1254

  • Trả lời

   Song Khuê

   16 Tháng 11, 2019

   51510

  • Trả lời

   Bui Hoang Thien Bao

   18 Tháng 11, 2019

   13

  • Trả lời

   Lê Mai Vĩnh Phát

   22 Tháng 11, 2019

   0712

  • Trả lời

   Trần Nguyễn Bảo Trung

   27 Tháng 11, 2019

   2994

  • Trả lời

   trình

   27 Tháng 11, 2019

   5472

  • Trả lời

   Nguyen Viet

   30 Tháng 11, 2019

   9999

  • Trả lời

   Nguyen Viet

   30 Tháng 11, 2019

   579

  • Trả lời

   Trịnh Quốc Phong

   01 Tháng 12, 2019

   189

  • Trả lời

   Phuc

   04 Tháng 12, 2019

   2908

  • Trả lời

   Đức

   11 Tháng 12, 2019

   23321

  • Trả lời

   Viết Thanh

   11 Tháng 12, 2019

   2207

  • Trả lời

   Tun

   13 Tháng 12, 2019

   1616

  • Trả lời

   Lam

   15 Tháng 12, 2019

   1365

  • Trả lời

   Lê Minh Khôi

   20 Tháng 12, 2019

   1982

  Nhận xét mới

  bắt buộc

  yu.kusanagi
  Từ Anh Vũ
  Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Xin chào, tôi tên Từ Anh Vũ và là 1 free lancer developer và ngôn ngữ code yêu thích của tôi là Python và PHP. Công việc chủ yếu là viết các module cho magento, magento2, wordpress, django, flask và các framework khác
  Nếu bạn muốn trao đổi với tôi hoặc muốn thuê tôi làm việc cho dự án của bạn, hãy liên hệ với tôi

  ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI

  Tweets gần đây
  Tác giả
  Feeds
  RSS / Atom
  -->

  Đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com?

  Hãy đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com để:

  • Không bỏ lỡ các bài tutorials mới tại hocpython.com!
  • Cập nhật các công nghệ mới trong python!

  Chỉ cần điền email và họ tên của bạn và nhấn Đăng ký nhận tin!