Thủ thuật

Chia sẻ tài khoản khóa học Udemy

Đăng bởi - Ngày 25-04-2019

Chào mọi người, để cập nhật kiến thức mới nhất cho mọi người, hocpython sẽ chia sẻ tài khoản udemy miễn phí.

Các khóa học sẽ được cập nhật hàng ngày / hàng tuần vào tài khoản này, nên các bạn yên tâm sẽ có nhiều khóa học rất hấp dẫn, từ lập trình, âm nhạc đến tiếng anh :D

Mình chỉ có 1 số yêu cầu như sau:

 1.  Để được tài khoản miễn phí, các bạn hãy đăng ký nhận tin mới tại hocpython, comment 1 số bất kỳ từ 1 đến 99999 tại bài viết này (và nhớ sử dụng email comment giống với email đã đăng ký nhận tin mới), hocpython sẽ cho chạy random để chọn ra 2 người trúng vào mỗi ngày 30 hàng tháng.
 2. Những bạn được chia sẻ tài khoản, yêu cầu không được chia sẻ với bất kỳ ai khác. Không được rao bán tài khoản này với bất kỳ hình thức nào.
 3. Không được đổi password, email tài khoản. Bạn có thể lấy được tài khoản này luôn, nhưng bạn sẽ không được những khóa học mới. Vì vậy mong các bạn đã nhận được tài khoản sẽ tuân thủ yêu cầu.

Mong các bạn thực hiện đúng yêu cầu, nếu mình phát hiện ra bạn nào không giữ đúng yêu cầu mình sẽ thu hồi tài khoản và không cho phép bạn đó tham gia nữa :)

** Hai bạn sau khi được random trúng số sẽ nhận được email, trong vòng 15 ngày nhận được email vui lòng reply lại họ tên và số điện thoại giúp mình, sau khi nhận lại mail reply mình sẽ gửi tài khoản cho bạn. Và đừng quên là phải đăng ký nhận tin tại hocpython, nếu không mình hủy kết quả và không gửi cho bạn.

chia sẻ tài khoản udemy miễn phí

chia sẻ tài khoản udemy miễn phí

Các thẻ
77 nhận xét
 1. Trả lời

  Đinh Vũ Sang

  26 Tháng 4, 2019

  54119

  • Trả lời

   Anh Vũ Từ

   01 Tháng 5, 2019

   Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Hoài Sản

    26 Tháng 4, 2019

    3

   • Trả lời

    Nguyễn Văn Cường

    26 Tháng 4, 2019

    86

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 6, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Nguyễn Tấn Lợi

    08 Tháng 5, 2019

    31

   • Trả lời

    Luân Phan

    16 Tháng 5, 2019

    16519

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 6, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    NGUYEN DUC QUY

    20 Tháng 5, 2019

    1234

   • Trả lời

    Dinh Truong Giang

    22 Tháng 5, 2019

    4521

   • Trả lời

    Hồ Như

    23 Tháng 5, 2019

    2708

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 7, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Duy Thịnh

    02 Tháng 6, 2019

    1400

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 7, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Chau Nguyen

    15 Tháng 6, 2019

    hi bác Anh Vũ, lâu rồi ko nói chuyện với bác, hâm mộ bác từ lâu.
    số của em là 13 bác nhé

   • Trả lời

    Chinh

    20 Tháng 6, 2019

    2305

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     05 Tháng 11, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Trường Vy

    27 Tháng 6, 2019

    196

   • Trả lời

    Trachchungmta@gmail.com

    27 Tháng 6, 2019

    79

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 8, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Quang

    08 Tháng 7, 2019

    88888

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     03 Tháng 9, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Mao

    09 Tháng 7, 2019

    2020

   • Trả lời

    Trần Công Giang

    17 Tháng 7, 2019

    17

   • Trả lời

    dinhquynguyen

    23 Tháng 7, 2019

    0909

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 8, 2019

     Vì bạn đã chọn 2 số trở lên là: 0909 và 1206 nên mình hủy kết quả của bạn. Mình sẽ hủy số 0909 và giữ lại 1206 cho lần roll trong tháng kế tiếp.

   • Trả lời

    dinhquynguyen

    23 Tháng 7, 2019

    1206

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 10, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Minh Thông

    24 Tháng 7, 2019

    24

   • Trả lời

    Bruce

    25 Tháng 7, 2019

    226868

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     03 Tháng 9, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    anh hieu

    25 Tháng 7, 2019

    1000

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 8, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Tran Tien

    27 Tháng 7, 2019

    80808

   • Trả lời

    Nguyễn Thành Nhựt

    30 Tháng 7, 2019

    01

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 8, 2019

     Vì bạn đã chọn 2 số trở lên là: 01 và 010101 nên mình hủy kết quả của bạn. Mình sẽ hủy số 01 và giữ lại 010101 cho lần roll trong tháng kế tiếp.

   • Trả lời

    Nguyễn Thành Nhựt

    30 Tháng 7, 2019

    010101

   • Trả lời

    Thu Trang

    31 Tháng 7, 2019

    1711

   • Trả lời

    Hà Vân Sơn

    02 Tháng 8, 2019

    37

   • Trả lời

    Tammy

    14 Tháng 8, 2019

    81419

   • Trả lời

    Dương

    20 Tháng 8, 2019

    2310

   • Trả lời

    Nguyễn Tuấn Anh

    27 Tháng 8, 2019

    2404

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     01 Tháng 10, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Trần Hoàng Bảo

    28 Tháng 8, 2019

    13

   • Trả lời

    Bui Hieu

    07 Tháng 9, 2019

    76

   • Trả lời

    Chau Nguyen

    09 Tháng 9, 2019

    alo 113 thím Anh Vũ trả lời em

   • Trả lời

    Lê Việt Tiến

    14 Tháng 9, 2019

    2000

   • Trả lời

    Tuong Nguyen

    17 Tháng 9, 2019

    9981

   • Trả lời

    Kev 26

    27 Tháng 9, 2019

    9393

   • Trả lời

    Ân

    01 Tháng 10, 2019

    4214

   • Trả lời

    Luân

    03 Tháng 10, 2019

    124

   • Trả lời

    Nguyễn văn tân

    04 Tháng 10, 2019

    15209

   • Trả lời

    Nguyễn Hùng Sơn

    05 Tháng 10, 2019

    7749

   • Trả lời

    Trương thanh tùng

    08 Tháng 10, 2019

    362

    • Trả lời

     Anh Vũ Từ

     05 Tháng 11, 2019

     Chúc mừng bạn, vui lòng check email để xác nhận.

   • Trả lời

    Đỗ Tiến Đạt

    13 Tháng 10, 2019

    1401

   • Trả lời

    Nguyen Thanh Cuong

    13 Tháng 10, 2019

    1982

   • Trả lời

    Nguyễn Hải Đăng

    13 Tháng 10, 2019

    1305

   • Trả lời

    Trần Tuấn Anh

    14 Tháng 10, 2019

    1403

   • Trả lời

    Phạm Hà An

    17 Tháng 10, 2019

    1616

   • Trả lời

    Nguyễn Tuấn Anh

    18 Tháng 10, 2019

    2404

   • Trả lời

    Quang

    21 Tháng 10, 2019

    9123

   • Trả lời

    Vũ minh hoàng anh

    24 Tháng 10, 2019

    1811

   • Trả lời

    Nguyễn Trọng Anh

    29 Tháng 10, 2019

    1

   • Trả lời

    Nguyễn Thanh Hùng

    31 Tháng 10, 2019

    1993

   • Trả lời

    Lê Tiến Đạt

    31 Tháng 10, 2019

    1209

   • Trả lời

    Nguyễn Ngọc Đức

    01 Tháng 11, 2019

    26

   Nhận xét mới

   bắt buộc

   yu.kusanagi
   Từ Anh Vũ
   Hồ Chí Minh, Việt Nam

   Xin chào, tôi tên Từ Anh Vũ và là 1 free lancer developer và ngôn ngữ code yêu thích của tôi là Python và PHP. Công việc chủ yếu là viết các module cho magento, magento2, wordpress, django, flask và các framework khác
   Nếu bạn muốn trao đổi với tôi hoặc muốn thuê tôi làm việc cho dự án của bạn, hãy liên hệ với tôi

   ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI

   Tweets gần đây
   Tác giả
   Feeds
   RSS / Atom
   -->

   Đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com?

   Hãy đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com để:

   • Không bỏ lỡ các bài tutorials mới tại hocpython.com!
   • Cập nhật các công nghệ mới trong python!

   Chỉ cần điền email và họ tên của bạn và nhấn Đăng ký nhận tin!