Django Python 3

Saleor - Cài đặt Saleor với docker

Đăng bởi - Ngày 13-06-2020

Để cài đặt Saleor bạn sẽ có 2 cách:

 1. Sử dụng docker image (Saleor khuyên dùng)

 2. Tự bạn cài đặt environment.

I. Sử dụng docker:

** Lưu ý: docker chỉ chạy trên window 10 64 bit

- Để dùng docker image, bạn cần cài đặt docker trước. Link tải file cài đặt docker [ nhấn ở đây ]

- Sau khi cài đặt docker xong, bạn cần clone và build docker

git clone https://github.com/mirumee/saleor-platform.git --recursive --jobs 3
cd saleor-platform
docker-compose build

Saleor dùng shared folder để bật chức năng live code. Nếu bạn đang dùng Windows hoặc MacOS thì hãy làm như sau:

  • Thêm thư mục saleor-platform vào danh sách shared directories trong docker (Preferences -> Resources -> File sharing).
  • Chắc chắn rằng trong Docker preferences bạn đã dành 5G ram cho docker (Preferences -> Resources -> Advanced).

Sau đó chạy apply dabase migration và collect static assets:

docker-compose run --rm api python3 manage.py migrate
docker-compose run --rm api python3 manage.py collectstatic --noinput

Bạn có thể cài đặt sample data với command sau:

docker-compose run --rm api python3 manage.py populatedb

Cuối cùng chạy command sau để tạo superadmin

docker-compose run --rm api python3 manage.py createsuperuser

Để run services các bạn vào thư mục saleor-platform và chạy command sau

docker-compose up

Tham khảo thêm tại đây [ nhấn ở đây ]

Bài viết liên quan
0 nhận xét

    Không có nhận xét nào

Nhận xét mới

bắt buộc

yu.kusanagi
Từ Anh Vũ
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xin chào, tôi tên Từ Anh Vũ và là 1 free lancer developer và ngôn ngữ code yêu thích của tôi là Python và PHP. Công việc chủ yếu là viết các module cho magento, magento2, wordpress, django, flask và các framework khác
Nếu bạn muốn trao đổi với tôi hoặc muốn thuê tôi làm việc cho dự án của bạn, hãy liên hệ với tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI

Tweets gần đây
Tác giả
Feeds
RSS / Atom
-->

Đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com?

Hãy đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com để:

  • Không bỏ lỡ các bài tutorials mới tại hocpython.com!
  • Cập nhật các công nghệ mới trong python!

Chỉ cần điền email và họ tên của bạn và nhấn Đăng ký nhận tin!